အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

「အလုပ္ရွာရာမွာအတားအဆီးမရိွ,ေနာက္တဖန္ၿပန္စပါ」အလုပ္အကိုင္လမ္းညႊန္ေဆြးေႏြး ပြဲ (8-23)

အခုတေလာအလုပ္သစ္ရွာေနပါသလား။

ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ကိုဘယ္လိုေရးရမလဲမသိဘူးလား။

ဘယ္အလုပ္နဲ႔သင္႔ေတာ္လဲမသိဘူးလား။

ရင္႔တ်န္႔ေဖာင္ေဒးရွင္း၏「အလုပ္ရွာရာမွာအတားအဆီးမရိွ ေနာက္တဖန္ၿပန္စပါ」သင္တန္း ကိုအၿမန္စာရင္းသြင္းလိုက္ပါ။

ေဟာေၿပာခ်ိန္:9/9ရက္(စေန) 9:30-15:30

ေဟာေၿပာပြဲတည္ေနရာ:ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ၊4ထပ္၊ခန္းမၾကီး(ဝမ္႔ဟြာ ခရိုင္၊ခ်န္ဆားလမ္း၊အပိုင္း2၊အမွတ္171၊4ထပ္)

မွတ္ပံုတင္ရန္လင္႔ခ္:https://forms.gle/bHygPPVe2AQTR52M9

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-09-04