အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

စုန္းစန္းခရိုင္ရံုး-113ခုနွစ္ေနထိုင္သူသစ္မိဘ-ကေလးမ်ားကနူး(ကနူးေလွေလွာ္ကစားနည္း)အေတြ႔အၾကံ ုသင္တန္း(6-7)

အခ်ိန္:7/5ရက္နွင္႔7/12,ေန႔လည္1နာရီ30မိနစ္မွ4နာရီ30မိနစ္။

တည္ေနရာ:ထုိင္ေပၿမိ ု႔စုန္းစန္းအားကစားစင္တာ။


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-06-28