အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

/001/Upload/486/relpic/61355/8897118/8f3d6510-3e39-4d05-b73e-2099fea3f65e.jpg

12လ5ရက္သည္ထုိင္းဘုရင္မင္းၿမတ္ဘူမိေဘာ၏ေမြးေန႔ၿဖစ္ၿပီးထိုင္းနိုင္ငံ၏ဖခင္မ်ားေန႔လည္း ၿဖစ္သည္။ထိုင္းနိုင္ငံတြင္အေဖမ်ားေန႔ကို1980ခုနွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ၿပီးပြဲေတာ္က်င္းပသည္႔ေန႔သည္ထိုအခ်ိန္ကထိုင္းဘုရင္ေမြးေန႔ၿဖစ္ၿပီးထိုင္းဘုရင္နွင္႔ၿပည္သူတို႔ၾကားသားအဖကဲ႔သုိ႔ရင္းနွီးေသာဆက္ဆံေရးကိုကိုယ္စားၿပ ုသည္႔ေန႔လည္းၿဖစ္သည္။2016ခုနွစ္10လ13ရက္ေန႔တြင္နွစ္ေပါင္း70တိုင္တိုင္အာဏာရယူခဲ႔ေသာဘုရင္ဘူမိေဘာကြယ္လြန္ခဲ႔သည္၊ထိုင္းအစိုးရမွဖခင္မ်ားေန႔ကိုုမေၿပာင္းလဲဘဲဆက္လက္ထားရိွမည္ဟုေၾကညာခဲ႔သည္၊ထိုေန႔မွာၿပည္သူမ်ားဖခင္ကိုေက်းဇူးတင္တဲ႔အၿပင္ကြယ္လြန္သူဧကရာဇ္မင္းၿမတ္အားဂုဏ္ၿပ ုသည္႔လႈပ္ရွားမႈတြင္လည္းပါဝင္နုိင္သည္။

ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ဖခင္မ်ားေန႔တြင္အိမ္၌နိုင္ငံေတာ္အလံမ်ားၿဖင္႔အလွဆင္ၿပီးသံဃာေတာ္

မ်ားအားဆြမ္းဆက္ကပ္ၿခင္းကဲ႔သို႔ေသာဘာသာေရးဆုိင္ရာအခမ္းအနားမ်ားၿဖင္႔လည္းကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားၿပ ုလုပ္ၾကသည္၊ထို႔အၿပင္အစိုးရဌာနနွင္႔သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားကထိုင္းဘုရင္မင္း

ၿမတ္၏ဓါတ္ပံုနွင္႔ၿပည္သူမ်ားလက္မွတ္ထိုး၊ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာစကားမ်ားေရးရန္ကတ္မ်ားထားရိွသည္၊ၿပည္သူမ်ားကအဝါေရာင္အဝတ္အစားဝတ္ဆင္ၾကၿပီးဆိုင္မ်ားတြင္လည္းအဝါေရာင္အလံမ်ားခ်ိတ္ဆြဲကာဘုရင္ဘူမိေဘာ၏ကိုယ္စားၿပ ုအေရာင္နွင္႔လိုက္ဖက္ေသာဗုဒၶကုသပန္း พุทธรักษา (Phuthṭhrạks̄ʹā)ကိုထားသည္၊ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာအပင္တစ္မ်ိဳးလည္းၿဖစ္သည္၊ဗုဒၶဘာသာအေရာင္အေသြးနွင္႔ၿငိမ္းခ်မ္းသည္႔ၿပယုဂ္တစ္ခုဟုယူဆၾကသည္။