အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

/001/Upload/486/relpic/61447/8912956/b17b7b74-25cf-49cc-ad18-bf08870f8c64.jpg

    တရုတ္နွစ္သစ္ကူး(Lunar New Year)ေႏြဦးပြဲေတာ္ဟုလည္းေခၚေဝၚသည္႔(Spring Festival)သည္တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္အေရးၾကီးဆံုးပြဲေတာ္မ်ားထဲမွတစ္ခုၿဖစ္သည္။အစဥ္အလာအားၿဖင္႔နွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္မ်ားကိုနွစ္သစ္ကူးအၾကိ ုေန႔တြင္စတင္ၿပီးမီးပံုးပြဲေတာ္တြင္ၿပီးဆံုးသည္၊တရုတ္ၿပကၡဒိန္ဆယ္႔နွစ္လ၏ေနာက္ဆံုးရက္မွနွစ္သစ္ကူးပထမလ၏ဆယ္႔ငါးရက္ေန႔အထိတရုတ္လူမ်ိဳးယဥ္ေက်းမႈတြင္အရွည္ၾကာဆံုးပြဲေတာ္လည္းၿဖစ္သည္။၎တို႔အနက္မီးပံုးပဲြေတာ္ကိုယ္စားၿပ ုလႈပ္ရွားမႈသည္တရုတ္ၿပကၡဒိန္ပထမလ၏ဆယ္႔ငါးရက္ေန႔(January 15th of the lunar calendar)တြင္နွစ္စဥ္က်င္းပသည္႔မီးပံုးအနုပညာပြဲေတာ္တစ္ခုၿဖစ္သည္။

    ယခုနွစ္မီးပံုးပြဲေတာ္သည္23နွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ထိုင္ေပသို႔တစ္ဖန္ၿပန္ေရာက္ရိွလာသည္၊「ထိုင္ေပအလင္းေရာင္အရင္းအၿမစ္」ေဆာင္ပုဒ္ၿဖင္႔ၿမိ ု႔ေတာ္ကိုေပါင္းစပ္နိုင္ေသာ「ၿမိ ု႔ၿပပံုစံမီးပံုးပြဲေတာ္」ကိုဖန္တီးမည္၊အဓိကၿမင္ကြင္းသည္ထုိင္ေပၿမစ္ဝွမ္းကိုအေၿခခံထားေသာေၾကာင္႔ပရိတ္သတ္တိုင္းထုိင္ေပ၏အသြင္ကူးေၿပာင္းမႈနွင္႔မတူကြဲၿပားမႈကိုၿမင္ေတြ႔နိုင္ေစမည္၊ရိုးရာအလင္းေရာင္အနုပညာမွေခတ္မီအလင္းေရာင္အထိ၊ဆန္းသစ္တီထြင္မႈနွင္႔ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားသည္သင္႔အားမတူညီေသာခံစားမႈမ်ားကိုယူေဆာင္လာမည္ၿဖစ္သည္။