အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေအာ႔ေဖာ္ေဖာ္မနက္ေန႔လည္စာဆုိင္ 美婆婆早午餐

လိပ္စာ:ရွီးရြမ္လမ္း၊အပိုင္း1၊အမွတ္258~1 
အတွက်: (02)2304-0559
အလုပ်ချိန်: တနၤလာ~ေသာၾကာ 05:00-13:45、စေန~တနဂၤေႏြ 05:00-14:30
တစ်နှစ်တာစတင်တည်ထောင်: 2018
မန္ေနဂ်ာနိုင္ငံသား:ဗီယက္နမ္
 

ေအာ႔ေဖာ္ေဖာ္မနက္ေန႔လည္စာဆုိင္
 
ေအာ႔ေဖာ္ေဖာ္မနက္ေန႔လည္စာဆုိင္