အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ဖူက်ိဳေခါက္ဆြဲသုပ္ဆိုင 福州乾拌麵店

လိပ္စာ:ေကြ႕ရန္လမ္း၊ အပိုင္း၂၊
လမ္းသြယ္၂၉၊ အမွတ္၁
Phone အတွက်:2371-1087
အလုပ်ချိန်:07:30-20:00
တစ်နှစ်တာစတင်တည်ထောင်:2004
မန္ေနဂ်ာနိုင္ငံသား :တရုတ္ၿပည္မၾကီး

ဖူက်ိဳေခါက္ဆြဲသုပ္ဆိုင