အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

တတင္ဆန္ေခါက္ဆြဲဟင္းခ်ိဳ 大鼎米粉湯

လိပ္စာ: ခြန္းမင္လမ္း၊အမွတ္208 
အတွက်: (02)2381-9222、0916-808-070
အလုပ်ချိန်:12:00-21:00,ဗုဒၶဟူေန႔နား
တစ်နှစ်တာစတင်တည်ထောင်: 2009
မန္ေနဂ်ာနိုင္ငံသား :ဗီယက္နမ္
 

တတင္ဆန္ေခါက္ဆြဲဟင္းခ်ိဳ
 
တတင္ဆန္ေခါက္ဆြဲဟင္းခ်ိဳ
 
တတင္ဆန္ေခါက္ဆြဲဟင္းခ်ိဳ