အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ရွမ္းရန္1972ေကာ္ဖီေပါ႔ပါးစာအိမ္ 香洋1972咖啡輕食屋

လိပ္စာ:ခ်င္းညဲန္လမ္း၊အမွတ္36
အတွက်:(02)2301-1972
အလုပ်ချိန်:6:30 – 17:00
တစ်နှစ်တာစတင်တည်ထောင်:2015
မန္ေနဂ်ာနိုင္ငံသား:တရုတ္ၿပည္မၾကီး


ရွမ္းရန္1972ေကာ္ဖီေပါ႔ပါးစာအိမ္
   
ရွမ္းရန္1972ေကာ္ဖီေပါ႔ပါးစာအိမ္