အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ရဲႊအယ္ဗီယက္နမ္ 黃順台越小吃店

လိပ္စာ:ဝမ္႕တလမ္း၊ အမွတ္၆၅၊ ၁ထပ္
အတွက်:(02)2302-3759
အလုပ်ချိန်:11:00-20:30 တနင်္ဂနွေ
တစ်နှစ်တာစတင်တည်ထောင်:2009
မန္ေနဂ်ာနိုင္ငံသား : ဗီယက္နမ္

ရဲႊအယ္ဗီယက္နမ္