အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

/001/Upload/486/relpic/64572/9231452/b5baa097-317d-41cc-bbbd-3ba317a7128e.jpgႏြားေၿပးပြဲေတာ္သည္စပိန္၊ၿပင္သစ္ေတာင္ပိုင္းနွင္႔မကၠဆီကိုေဒသမ်ားတြင္က်င္းပသည္႔ပြဲ ၿဖစ္သည္၊မူလရည္ရြယ္ခ်က္မွာႏြားမ်ားကိုႏြားတိုက္ကြင္းသို႔တြန္းပို႔ရန္ၿဖစ္ၿပီးထိုေန႔တြင္ႏြားတိုက္ပြဲၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ႏြားမ်ားကိုသတ္ေလ႔ရိွသည္။၎တို႔အနက္မွအေက်ာ္ၾကားဆံုးမွာ ဟုိင္မင္ေဝး၏《ေနပံုမွန္ထြက္လာ》စာအုပ္ၿဖင္႔ေက်ာ္ၾကားခဲ႔ေသာနဝါလားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင္႔ရေဒသဖန္းဖူေလာနတြင္နွစ္စဥ္7လတိုင္းက်င္းပသည္႔စိန္႔ေဖ႔ေအာ္မင္ပြဲေတာ္ၿဖစ္သည္။ ပါဝင္သူမ်ားသည္အမ်ားအားၿဖင္႔အၿဖ ူေရာင္ဝတ္၍အနီေရာင္ပဝါကိုဝတ္ဆင္ၾကၿပီး၎တို႔၏ရဲစြမ္းသတၱိကိုၿပသရန္ႏြားမ်ားနွင္႔ေၿပးၾကသည္။


ႏြားေၿပးပြဲေတာ္သည္14ရာစုအေစာပိုင္းတြင္စပိန္အေရွ႔ေၿမာက္ပိုင္းတြင္စတင္ခဲ႔ၿပီးလယ္သ မားမ်ားသည္ေက်းလက္မွႏြားမ်ားကိုၿမိ ု႔လယ္ေခါင္သို႔ေရာင္းခ်ရန္(သို႔)ႏြားတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္ရန္ပို႔ေဆာင္ၿခင္းၿဖင္႔စတင္ခဲ႔သည္။သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းႏြားမ်ားကိုအရိွန္ၿမွင္႔ရန္ၿခိမ္းေၿခာက္မႈမ်ားအသံုးၿပ ုကာလူငယ္မ်ားကလည္းႏြားမ်ားၾကားလားရာတူအတိုင္းေၿပးၾကသည္။နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကံ႔ၾကံ႔ခံတဲ႔အေလ႔အက်င္႔ေတြကသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကိုအသြင္ေဆာင္တဲ႔ၿပိ ုင္ဆုိင္မႈပံုစံအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲၿပီးလူငယ္ေတြဟာႏြားထီးေတြရဲ႔ေရွ႔အရိွန္ကိုႏိႈးဆြရန္ႏြားေရွ႔သုိ႔ေၿပးရန္ၾကိ ုးစားၾကၿပီးသူတို႔ရဲ႔သူရဲေကာင္းဆန္တဲ႔အသြင္အၿပင္ကိုၿပသခ်င္ရံုမကဘဲႏြားတိုက္ခံရၿခင္းမွကင္းေဝးေစရန္လည္းလိုလားၾကသည္။ဤအေလ႔အက်င္႔ မ်ားသည္လူငယ္မ်ားၾကားတြင္ပိုမိုေရပန္းစားလာကာ၎တို႔၏နာမည္ေက်ာ္ၾကားမႈပ်ံ႔နွံ႔လာသည္နွင္႔အမွ်ဤသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလႈပ္ရွားမႈကိုအၿခားၿမိ ု႔မ်ားမွသတိၿပ ုမိလာၿပီးယေန႔တိုင္အစဥ္အလာတစ္ခုၿဖစ္လာခဲ႔သည္။


ဥေရာပတြင္ႏြားေၿပးပြဲသည္ပံုမွန္အားၿဖင္႔ေႏြရာသီပြဲေတာ္တစ္ခုၿဖစ္သည္၊ပါဝင္ေသာႏြားမွာပံုမွန္အားၿဖင္႔ေၿခာက္ေကာင္တစ္ခါတစ္ရံ10ေကာင္ထက္ပိုေသာႏြားမ်ားသည္ၿမိ ု႔တြင္းလမ္းမ်ားကိုၿဖတ္၍သတ္မွတ္ထားေသာလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းေၿပးၾကသည္။လမ္းမေပၚတြင္ေၿပးလႊားေနေသာႏြားအမ်ားစုမွာႏြားထီးမ်ားၿဖစ္သည္။(ဖန္းဖူေလာနၿမိ ု႔၏နာယကသူေတာ္စင္) Saint Ferminအားဂုဏ္ၿပ ုေသာအားၿဖင္႔9ရက္ၾကာစိန္႔ေဖ႔ေအာ္မင္ပြဲေတာ္အတြင္းဖန္းဖူ ေလာန၌က်င္းပေသာႏြားေၿပးပြဲေတာ္၏အေက်ာ္ၾကားဆံုး Encierro ၿဖစ္သည္။ဒါေပမယ္႔ဒီပြဲ ေတာ္ဟာအစဥ္အလာကေနလြဲၿပီးနုိင္ငံတကာခရီးသြားပြဲၾကီးၿဖစ္လာပါတယ္။ဖန္းဖူူေလာနအၿပင္စပိန္၊ေပၚတူဂီ၊မကၠဆီကိုနွင္႔ၿပင္သစ္ေတာင္ပိုင္းရိွၿမိ ု႔မ်ားတြင္လည္းႏြားၿပိ ုင္ပြဲမ်ားရိွ သည္။


တရားဝင္ဝတ္စံုမရိွေသာ္လည္းSan Ferminအထိမ္းအမွတ္အၿဖစ္ရိုးရာဝတ္စံုကအၿဖ ူေရာင္ ေဘာင္းဘီနွင္႔ရွပ္အကၤ်ီၿဖစ္ၿပီးအနီေရာင္ပဝါကိုခါးနွင္႔လည္ပင္းတြင္ခ်ည္ေနွာင္ထားသည္။အၿဖ ူေရာင္အဝတ္အစားသည္သူေတာ္စင္၏သန္႔ရွင္းမႈကိုကိုယ္စားၿပ ုၿပီးအနီေရာင္ပဝါသည္ ေခါင္းၿဖတ္ကြပ္မ်က္ၿခင္း၏အထိမ္းအမွတ္ၿဖစ္သည္။အခ်ိဳ႔ေသာအေၿပသမားမ်ားသည္အၿပာ ေရာင္ကိုဝတ္ဆင္ၾကၿပီးအခ်ိဳ႔က၎တို႔၏အကၤ်ီမ်ားတြင္တံဆိပ္ၾကီးမ်ားကပ္ထားၾကသည္။