အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

လာ႔ဆက်ာရီွတယ္လဲ-ကံေကာင္းေသာနွစ္သစ္ကူး /က်ိန္းဖ်င္ရိန္ -Tenzin Namda (ထိုင္ဝမ္မွ တိဘက္ေနထိုင္သူသစ္)

ေလာ႔ဆသည္တိဘက္ဘာသာၿဖင္႔「နွစ္ကူး」ဟုအဓိပၸါယ္ရၿပီးတိဘက္လူမ်ိဳးအားလံုးအ တြက္အေရးၾကီးဆံုးရိုးရာပြဲေတာ္တစ္ခုၿဖစ္သည္။တိဘက္ၿပကၡဒိန္တြင္12လ29ရက္မွ 15ရက္ၾကာ ဆုေတာင္းပြဲက်င္းပၾကသည္။တိဘက္နွစ္သစ္ကူးနွင္႔တရုတ္နွစ္သစ္ကူး အခ်ိန္ အပိုင္းအၿခား3မ်ိဳးရိွသည္:တူညီေသာေန႔၊ တစ္ရက္ၿခားနားနွင္႔တစ္လၿခားနားသည္။
 
29ရက္ညေနခင္းတြင္ မိသားစုဝင္အားလံုးသည္စားပြဲဝိုင္းတြင္ဝိုင္းထိုင္ၿပီး မုန္႔နွစ္တစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ ေသာ「ကူထူ」ကိုစားသံုးၾကၿပီး၊ အခ်ိဳ႔မွာသိုးေမႊးၿဖင္႔ပတ္ထားၿခင္းၿဖစ္၍ ၾကင္နာမႈကို ကိုယ္ စားၿပ ုသည္၊ဒဂၤါးမ်ားသည္ၾကြယ္ဝမႈကိုေဆာင္ၾကဥ္းလိမ္႔မည္ စသည္တို႔ ကြဲၿပားၿခားနား ေသာအဓိပၸါယ္ရိွသည္၊ နွစ္သစ္တြင္မိသားစု၏ကံကိုစစ္ေဆးၿခင္းၿဖစ္သည္။ထို႔ေနာက္လူ အမ်ားသည္ မာရ္နတ္နွင္႔မေကာင္းဆိုးဝါးမ်ားနွင္ထုတ္သည္႔အခမ္းအနားတြင္ပါဝင္ဆင္ႏြဲ ၿပီး မေကာင္းဆိုးဝါးနွင္ထုတ္လိုသည္႔ဆႏၵကိုေဖာ္ၿပသည္။30ရက္တြင္ ေနအိမ္သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ၿခင္း၊ နံရံေဆးသုတ္ၿခင္း၊ ကန္႔လန္႔ကာအသစ္မ်ားတပ္ဆင္ၿခင္း၊ ဘုရားခန္းတြင္ ရတနာ 3ပါးကို ကပ္လႈရန္ၿပင္ဆင္သည္။
 
နွစ္သစ္၏ပထမေန႔တြင္အိမ္ရွင္မသည္ေစာေစာထ၍ ေထာပတ္လက္ဘက္ရည္နွင္႔မဂၤလာ ထမင္းကိုၿပင္ဆင္ၿပီးမိသားစုနွင္႔အတူသံုးေဆာင္သည္။နွစ္သစ္ကူးတြင္သက္ရိွသတၱဝါအားလံုးၿငိမ္းခ်မ္းမႈနွင္႔ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ဆုေတာင္းရန္ရတနာသံုးပါးအားအေမႊးတိုင္၊ဆီမီးမ်ားပူ ေဇာ္သည္။ ခ်ဲမာဗူး ထဲမွ မုေယာစပါးအနည္းငယ္ကိုထုတ္ယူ၍ေလထဲသို႔ပစ္ၿခင္း၊ ဟဒ လဲ လွယ္ၿခင္း၊ မုေယာစပါးဝိုင္ေသာက္သံုးၿခင္း၊ အၿပန္အလွန္“ေလာ႔ဆက်ာရီွတယ္လဲ”ဟု နႈတ္ဆက္ၾကသည္၊ ၎သည္နွစ္သစ္တြင္ေကာင္းမြန္ၿခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္းနွင္႔ကံေကာင္းၿခင္း ဟုအဓိပၸါယ္ရၿပီး နွစ္သစ္တြင္အမ်ားဆံုးေတြ႔ရသည္႔နႈတ္ဆက္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ နွစ္သစ္ကူး၏ ဒုတိယေန႔တြင္ သူငယ္ခ်င္းေဆြမ်ိဳးမ်ားအၿပန္အလွန္သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကၿပီးဧည္႔သည္ မ်ားကို”ခ်ဲမာ”နွင္႔ ဧည္႔ခံၾကသည္၊ အားလံုးရပ္ရြာစင္တာသို႔သြားေရာက္ၿပီးတိဘက္ရိုးရာ အဆိုအကေဖ်ာ္ေၿဖမႈမ်ားကိုရႈစားၾကသည္။ တတိယေန႔တြင္တိဘက္လူမ်ိဳးမ်ား ေတာင္ေပၚ သို႔သြား၍ ေရာင္စံုဆုေတာင္းအလံမ်ား(ဖုန္းမာခ်ီ)ခ်ိတ္ဆြဲၿပီးအေမႊးတိုင္မ်ားပူးေဇာ္ၾကသည္။
 
ငယ္စဥ္က တိဘက္နွစ္သစ္ကူးသည္ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္အေကာင္းဆံုးေရႊအမွတ္တရေလး ပါ၊ ယခုနွစ္သစ္မွာငါအသက္တစ္နွစ္ၾကီးသြားၿပီဆိုတာပါပဲ၊ ၿပီးေတာ႔ ဗုဒၶတရား၏ မတည္ၿမဲ ၿခင္းကို စဥ္းစားမိပါသည္။ယခုဇာတိၿမိ ု႔နွင္႔ေဝးကြာေနၿပီး ထိုင္ဝမ္တြင္ရိုးရာတိဘက္နွစ္သစ္ ကူးပြဲေတာ္မရိွေသာ္လည္းထိုင္ဝမ္ရိွတိဘက္လူမႈဖူလံုေရးအသင္းသည္ေထာင္ရြမ္ၿမိ ု႔တြင္ တိဘက္ရပ္ရြာယဥ္ေက်းမႈအေၿခစိုက္စခန္းကိုထူေထာင္ခဲ႔သည္၊၎သည္ထိုင္ဝမ္ရိွတိဘက္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္စင္ၿမင္႔တစ္ခုၿဖစ္ၿပီးတိဘက္ဘာသာစကားနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈစင္တာလည္း ၿဖစ္သည္၊ ထုိင္ဝမ္ရိွတိဘက္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္မ်ားအတြက္ၾကိ ုးပမ္းအားထုတ္မႈအၿပင္ မတူကြဲၿပားေသာလူမ်ိဳးစုမ်ားနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုဖလွယ္နုိင္မည္၊ တိဘက္ယဥ္ေက်းမႈ ထိုင္ဝမ္တြင္ဆက္လက္ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိ ုးလာေစရန္ ထိုင္ဝမ္ၿပည္သူမ်ားနွင္႔အစိုးရတို႔၏ခင္မင္ ရင္းနွီးမႈနွင္႔ပံ႔ပိုးမႈအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

လူမ်ိဳးစုနွင္႔ဘာသာေရးထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားေပါင္းစပ္ထားေသာတိဘက္နွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္းၿခင္း

ဓါတ္ပံု1--လူမ်ိဳးစုနွင္႔ဘာသာေရးထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားေပါင္းစပ္ထားေသာတိဘက္နွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္းၿခင္း

နွစ္သစ္ကူးကာလ၌တိဘက္ရိုးရာအခမ္းအနားဓါတ္ပံု

*ဓါတ္ပံု2--နွစ္သစ္ကူးကာလ၌တိဘက္ရိုးရာအခမ္းအနားဓါတ္ပံု