အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ယဥ္ေက်းမႈမို်းစံု သင္ျကားေရးစင္တာ


ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုၿမွင္႔တင္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္နွင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပံ႔ေပးသည္။ထို္င္ေပၿမိ ု႔စာၾကည္႔တိုက္၉ထပ္တြင္「ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု ၿပန္ၾကားေရး စင္တာ」(Multicultural Information Center)တြင္ ၿပည္တြင္းၿပည္ပတိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ား၏ အပန္းေၿဖၿခင္းနွင္႔ သင္ယူၿခင္း အရင္းအၿမစ္မ်ား ေထာက္ပံ႔ေပးထားသည္။

●ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အဆင္ေၿပေစမည္႔ နန္ယန္စတိုင္စာဖတ္ၿခင္းပတ္ဝန္းက်င္ ေထာက္ပံ႔ေပးထားသည္။ နုိင္ငံ အသီးသီး၏စာအုပ္၊ မဂၢဇင္းစသည္႔တို႔ကို စာၾကည္႔တိုက္တြင္း ဖတ္ရႈၿခင္း(သို႔) ဌားရမ္းရန္ ေထာက္ပံ႔ေပးထားသည္။ယဥ္ေက်းမႈၿမွင္႔တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို က်င္းပေပးသည္။

●ဖြင္႔လွစ္ခ်ိန္
အဂၤါမွစေန 8:30-21:00 တနဂၤေႏြနွင္႔ တနလၤာ 9:00-17:00။
အစိုးရရံုးပိတ္ရက္၊ လတိုင္း၏ပထမပတ္၏ၾကာသပေတးေန႔သည္ သန္႔ရွင္းေရးေန႔ ၿဖစ္သည္႔ အတြက္ မဖြင္႔ပါ။

●ဖုန္း:2755-2823#2900

●ADD:ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ က်န္႔ေကာ္နန္လမ္း၊ အပိုင္း2၊ အမွတ္125၊ 9ထပ္

ထိုင်ပေစည်ပင်သာယာစာကြည့်တိုက်ယဉ်ကျေးမှုစုံစာပေစင်တာ

https://tpml.gov.taipei/Content_List.aspx?n=1E28967313294E54​