အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေပထိုခရိုင္ရံုး -「က်ားစန္းအပတ္စဥ္အထူးအခမ္းအနား」ကို8/23တြင္စာရင္းေပးသြင္းနိုင္ပါၿပီ (8-17)

ထိုင္ေပအိမ္ေထာင္စုရိွအသက္10လမွ1နွစ္6လၾကားကေလးငယ္ရိွေသာဇနီးေမာင္နွံမ်ား။

ကေလးအပတ္စဥ္အခမ္းအနားအတြက္စာရင္းသြင္းနိုင္ၿပီ။

လႈပ္ရွားမႈအခ်ိန္:10/29(တနဂၤေႏြ)ေန႔လည္1နာရီမွ5နာရီ။

လႈပ္ရွားမႈတည္ေနရာ:ေပထိုယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္ၿပတိုက္(ေပထိုခရိုင္၊ရိုးရာလမ္း၊အမွတ္32)

ေမးၿမန္းရန္ဖုန္း:(02)2891-2105 လိုင္းခြဲ 276 မစၥတာခ်ံဳး။

မွတ္ပံုတင္ၿခင္းပံုစံ https://forms.gle/nxwgR6QduiMLrksSA

8/23နံနက္10နာရီမွစတင္၍မွတ္ပံုတင္ၿခင္းလက္ခံမည္၊ခြဲတမ္းၿပည္႔ပါကစာရင္းပိတ္မည္

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-08-28