အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

(2013 အလုပ္သမား ေရႊတံဆိတ္ဆု) 20ပုဒ္ေက်ာ္ ခတ္မွီတဲ့ အစီစဥ္။

(2013 အလုပ္သမား ေရႊတံဆိတ္ဆု) 20ပုဒ္ေက်ာ္ ခတ္မွီတဲ့ အစီစဥ္။ ( ထိုင္ေပအေကာင္းဆံုးYOUNG) ကိုတက္ေရာက္ရန္ ႀကိဳဆိုပါ၏ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္သမားမ်ားကိုၾကည့္ရွဳ ေစာက္ေရွာက္ၿပီးရေသာတံဆိတ္ဆု ကို ျပသေပးမည့္အစီစဥ္။

2013 အလုပ္သမား ေရႊတံဆိတ္ဆု