အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ခန္းမမွ4/18က်င္းပသည္႔ 「ၿမန္မာယဥ္ေက်းမႈမွ်ေဝၿခင္း နွင္႔ DIYအေတြ႔အၾကံ ုလႈပ္ရွားမႈမ်ား」(4-6)

ၿမန္မာယဥ္ေက်းမႈမွ်ေဝၿခင္းအၿပင္DIY ၿမန္မာအလွကုန္နွင္႔ၿမန္မာမုန္႔မ်ားလည္းပါဝင္သည္၊ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္မိသားစုမ်ားပါဝင္ရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္!

အခ်ိန္:110.4/18( တနဂၤေႏြ), နံနက္ 10:00-12:00
ေနရာ:ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ခန္းမ(ထုိင္ေပၿမိ ု႔၊ဝမ္႔ဟြာခရိုင္၊ခ်န္ဆားလမ္း၊ အပိုင္း2၊အမွတ္171)
မွတ္ပံုတင္ဝက္ဘ္ဆိုက္:https://forms.gle/5fCzk7bSiwbCBWEX8
စံုစမ္းရန္ဖုန္း:(02)2725-6260 မစၥတာလူ

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-04-16