အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ခန္းမပိတ္ၿခင္းသတိေပးခ်က္:110ခုႏွစ္1လ1ရက္မွ1လ4ရက္ထိဝမ္႔ဟြာနွင္႔ စစ္လင္ ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမကိုၿပင္ပဖြင္႔လွစ္ၿခင္းနွင္႔ငွားရမ္းၿခင္းရပ္နားမည္။ (12-2)

ဝမ္႔ဟြာနွင္႔စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမကို110ခုႏွစ္1လ1ရက္မွ1လ4ရက္ထိၿပင္ပဖြင္႔လွစ္ၿခင္းနွင္႔ငွားရမ္းၿခင္းရပ္နားမည္။(110ခုႏွစ္1လ1ရက္မွ1လ3ရက္ထိသည္နွစ္သစ္ကူးေန႔အတြက္အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ၿဖစ္သည္။1လ4ရက္သည္ခန္းမ၏တနလၤာေန႔ပိတ္ရက္ၿဖစ္သည္) အစဥ္မေၿပမႈအတြက္ဝမ္းနည္းပါသည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2020-12-03