အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ရင္႔တ်န္႔လူမႈဖူလံုေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ 10/31(စေနေန႔)က်င္းပသည္႔「2020ေပ်ာ္ရႊင္မႈ တည္ေဆာက္ၿခင္း၊ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာၿဖန္႔ေဝၿခင္း」ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ (10-5)

လွႈဒါန္းရန္အတြက္ကုန္ပစၥည္းသစ္နွင္႔တစ္ပတ္ရစ္မ်ား၊ တိုင္းတစ္ပါးအစားအစာမ်ား ေရာင္းသည္႔ဆိုင္ခန္း100နီးပါး၊ဒုတိယမ်ိ္ဳးဆက္အကစသည္႔စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား

အခ်ိန္:109.10/31ရက္(စေနေန႔) 11:00-16:00
ေနရာ:ဆြန္ယက္ဆင္သတိရေအာက္ေမ႔ခန္းမ က်ံဳးစန္းပန္းဥယ်ာဥ္ရင္ၿပင္
ဖုန္း:(02)2230-6670#7203

Publish Date

2020-10-23