အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

စိုက္က်ိန္းက်ဴးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ 9/23(ဗုဒၶဟူးေန႔) က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ ေလ႔က်င္႔ေရးအစီအစဥ္ေပ်ာ္ေမြ႔စြာစည္းေဝး」(9-3)

「ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈစာအုပ္」နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ရလဒ္မ်ားကိုမိတ္ဆက္ေပးၿပီး၊ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္မ်ားနွင္႔သက္ဆိုင္ေသာဆန္းသစ္တီထြင္မႈၿဖစ္နိုင္ေၿခမ်ားကိုမွ်ေဝရန္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကိုဖိတ္ၾကားသည္။

အခ်ိန္:109.9/23(ဗုဒၶဟူးေန႔) 13:30-17:00
ေနရာ:ထိုင္ဝမ္အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္လူမႈေရးသိပၸံေက်ာင္း၊ 3ထပ္၊ လွ်န္ေကာ္စု အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာကြန္ဖရင္႔ခန္းမ(တအန္းခရိုင္၊ေလာ္စစ္ဖူလမ္း၊အပိုင္း4၊အမွတ္1) 

မွတ္ပံုတင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScolccp4iEBpCpabOsz5jocClyDeSU2gmjk_UFcevK42W0Omw/viewform
ဖုန္း:2504-8088#23

Publish Date

2020-09-08