အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထုိင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္အမ်ိဳးသမီးမိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမွ 3/27-6/26 က်င္းပသည္႔「အစားအစာအဆံုးဟာ " ေရြ႔လ်ား "~ ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ခ်က္ၿပ ုတ္ သင္တန္း」(2-14)

နုိင္ငံအသီးသီးရဲ႔အထူးဟင္းလ်ာမ်ားကိုအတူတကြေလ႔လာၾကပါစို႔!
 
အခ်ိန္:110.3/27-6/26,စေနေန႔တိုင္း 09:30-12:30,စုစုေပါင္း 11 ၾကိမ္ သင္တန္းခ်ိန္ (4/3、6/12 သင္တန္းေခတၱနားမည္),1 ၾကိမ္ၿပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ
ေနရာ:ထုိင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္အမ်ိဳးသမီးမိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ(ထုိင္ေပ
ၿမိ ု႔၊တထံုခရိုင္၊သီဟြလမ္း၊အပိုင္း1၊အမွတ္21၊7ထပ္၊ ယံုေလာ႔ေစ်းအေပၚ)
ဖုန္း:(02)2558-0133 လိုင္းခြဲ 17

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-02-20