အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

2023ထိုင္ဝမ္မီးပံုးပြဲေတာ္သည္ထိုင္ေပ-ေနထိုင္သူသစ္မီးပံုးခရိုင္ ̎အနုပညာပူးေပါင္းဖန္းတီးမႈ ̎အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲစတင္ၿပီေနာ္!! (11-2)

2023ထိုင္ဝမ္မီးပံုးပြဲေတာ္သည္ထိုင္ေပ-ေနထိုင္သူသစ္မီးပံုးခရိုင္ ̎အနုပညာပူးေပါင္းဖန္းတီးမႈ ̎အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲစတင္ၿပီေနာ္!! 

ယဥ္ေက်းမႈေတြအတူတကြဖန္တီးဆက္သြယ္မွ်ေဝရန္ေနထိုင္သူသစ္မိတ္ေဆြနွင္႔အနုပညာရွင္မ်ားအားဖိတ္ေခၚပါတယ္!!!

●11/12(စေန) 14:00-16:00 

ေမြးရပ္ေၿမရႈခင္းပံု/ထည္႔သြင္းမႈအနုပညာရွင္:က်န္ရံုတဖူXက်န္းမင္နီ(Daisuke Nagato x James Ming-ni)

●11/13(တနဂၤေႏြ) 13:00-16:00 

ငါတို႔ဒီမွာ-ဖန္တီးမႈဒိုင္ယာေလာ႔/ဝါးမီးအိမ္/နုိင္ငံတကာရႈခင္းအနုပညာရွင္:ဝမ္ဝိန္က်စ္

●11/19(စေန) 10:00-12:00 

ထိုင္ေပအရသာကိုစိုက္ပ်ိဳးၿခင္း-ထိုင္ေပ၏အရသာ/စကၠဴအနုပညာရွင္:ခ်ိန္ယို႔ဟန္

▲မွတ္ပံုတင္ရန္လင္႔ခ္:https://reurl.cc/MXZQpp


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-11-10