အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ား-ရပ္ရြာစြန္႔ဦးတီထြင္မႈသစ္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (9-1)

ထုိင္ေပၿမိ ု႔စစ္လင္ခရိုင္ရံုးမွ 111ခုနွစ္9လ20ရက္(အဂၤါေန႔)နွင္႔9လ23ရက္(ေသာၾကာေန႔)၊ေန႔လည္1နာရီ30မိနစ္မွ4နာရီ30မိနစ္ထိ၊ထိုင္ေပၿမိ ု႔စစ္လင္ခရိုင္ရံုး8ထပ္ရိွအေသးစိတ္စည္းေဝး
ခန္းမတြင္111ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ား-ရပ္ရြာစြန္႔ဦးတီထြင္မႈသစ္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္းက်င္းပမည္၊စာရင္းသြင္း၍ပါဝင္ရန္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုၾကိ ုဆိုပါသည္။အေသးစိတ္အတြက္ေက်းဇူးၿပ ု၍ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္က႑တြင္ဝင္ေရာက္ၾကည္႔ရႈပါ၊ (သို႔)ဖုန္း 02-2882-6200 လိုင္းခြဲ 6501 မစၥစုန္႔သို႔ဆက္သြယ္ပါ၊အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ရန္(https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/87

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-09-06