အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရိွယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုလႈပ္ရွားမႈ ~ ဖိလစ္ပိုင္မ်က္နွာဖံုးပြဲေတာ္ 9/20(တနဂၤေႏြ) ပါဝင္ရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္!(9-4)

ဖိလစ္ပိုင္မ်က္နွာဖံုးပြဲေတာ္သည္ ဖိလစ္ပိုင္ပါေခါေလာ႔တယ္တြင္နွစ္စဥ္က်င္းပေသာပြဲၿဖစ္ သည္။လူတိုင္းသည္အလြန္လွပေကာင္းမြန္ေသာမ်က္နွာဖံုးမ်ားနွင္႔ဝတ္စံုမ်ားကိုဝတ္ဆင္ ကာ လမ္းေပၚတြင္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကသည္။မ်က္နွာဖံုးေပၚရိွၿပံ ုးေနေသာမ်က္နွာမွတဆင္႔ အၿပံ ုး၏အၿပ ုသေဘာေဆာင္စြမ္းအင္ကိုသယ္ေဆာင္ေပးသည္။ယခုနွစ္ထိုင္ေပၿမိ ု႔တြင္ ပထမဆံုးအၾကိမ္က်င္းပၿခင္းၿဖစ္သည္၊ နိုင္ငံသားမ်ား၊ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္၊ေရႊ႔ေၿပာင္း လုပ္သားသူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္မႈမ်ား၊ထိုင္ေပၿမိ ု႔၏ေႏြးေထြးသန္စြမ္းေဖာ္ေရြေသာပတ္ဝန္းက်င္ကိုအတူေဖာ္ေဆာင္လိမ္႔မည္ဟုကၽြနု္ပ္ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။! 

💡 လႈပ္ရွားမႈအဓိကအေၾကာင္းအရာ(၃)ခု:
🎈9/14-9/20 ခ်င္းကြမ္းစီးပြားေရးနယ္ေၿမလႈပ္ရွားမႈမ်ား
🎈9/20 လမ္းေလွ်ာက္မ်က္နွာဖံုးပြဲေတာ္
🎈9/20 ဖက္ရွင္ၿပပြဲယွဥ္ၿပိ ုင္မႈ

☀️ ခ်င္းကြမ္းစီးပြားေရးနယ္ေၿမလႈပ္ရွားမႈမ်ား 🔆
◆လႈပ္ရွားမႈအခ်ိန္|9/14-9/20
◆လႈပ္ရွားမႈေနရာ|ခ်င္းကြမ္းစီးပြားေရးနယ္ေၿမစတိုးဆိုင္မ်ား 
◆လႈပ္ရွားမႈနည္းလမ္း|ရွာေဖြၾကည္႔ပါ,ခ်င္းကြမ္းစီးပြားေရးနယ္ေၿမရိွစတိုးဆိုင္10ဆိုင္ & က်င္းဝမ္႔ဝမ္႔ကုန္တိုက္、EEC Global TKတြင္အထူးမ်က္နွာဖံုးမ်ားရိွသည္၊ သင္ရွာေဖြ ေတြ႔ရိွရန္ ေစာင္႔ဆိုင္းေနတယ္ 😍
1.ရွာေတြ႔သည္႔မ်က္နွာဖံုးနွင္႔ဓါတ္ပံုရိုက္ပါ 
2. ေဖ႔စ္ဘုတ္ (သုိ႔) IG တြင္ ေရာက္ရိွေၾကာင္းစာရင္းသြင္းပါ
3.9/20လႈပ္ရွားမႈဝန္ေဆာင္မႈေကာင္တာတြင္ ေရာက္ရိွေၾကာင္းစာရင္းသြင္းၿပီးေနာက္ ဖိလစ္ပိုင္ေငြကိုထုတ္ယူနိုင္သည္၊ လူတစ္ဦးလွ်င္1ခုနႈန္းကန္႔သတ္ထားသည္၊ေပးလို႔ကုန္ သည္ထိေနာ္~👛

🦸🏻 လမ္းေလွ်ာက္မ်က္နွာဖံုးပြဲေတာ္ 🎭
◆လမ္းေလွ်ာက္အုပ္စု စုရံုးၿခင္း|13:00-15:00 လမ္းေလွ်ာက္အုပ္စုမ်ား စိန္႔ေသာ္မတ္စ္ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းမွာစုေဝး
◆အမ်ားၿပည္သူမွတ္ပံုတင္ခ်ိန္|14:00-14:50 အမ်ားၿပည္သူေတြကEEC Global TK ေဘးရိွရင္ၿပင္တြင္မွတ္ပံုတင္၍မ်က္နွာဖံုးထုတ္ယူပါ၊ တပ္ဆင္၍ခ်င္းကြမ္းပန္းၿခံတြင္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းၿပီးအမွတ္တရလက္ေဆာင္ထုတ္ယူနိုင္သည္။

◆လမ္းေလွ်ာက္လွည္႔လည္|15:00-16:00 က်ံဳးစန္းေပလမ္းနွင္႔က်င္းဝမ္႔ဝမ္႔လမ္းခရိုင္ ~ခ်င္းကြမ္းစီးပြားေရးနယ္ေၿမ
◆လမ္းေလွ်ာက္အဆံုးသတ္|16:00-17:00 ခ်င္းကြမ္းပန္းၿခံ

Publish Date

2020-09-09