အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

နန္ကန္ခရိုင္ရံုးမွ 9/3-11/12 က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ ေနထိုင္မႈဘဝ တိုးတက္ေရးစခန္းနွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုသင္တန္း」မွတ္ပံုတင္ၿခင္း၊တရားဥပေဒဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ၊ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္း၊ လက္လုပ္ပန္းခ်ီစသည္႔ၾကြယ္ဝေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ား ပါဝင္သည္!(8-10)

အခ်ိန္:109.9/3-11/12,ၾကာသပေတးေန႔တိုင္း14:00-17:00(10/1ေဆာင္းဦးရာသီပြဲေတာ္ သင္တန္းပိတ္မည္)
ေနရာ:နန္ကန္ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစင္တာ6ထပ္အစည္းအေဝးခန္းမ(နန္ကန္လမ္း၊အပိုင္း1၊ အမွတ္360၊6ထပ္)
အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ၿခင္း:https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/19
ဖုန္း:(02)27831348 လုိင္းခြဲ 862

Publish Date

2020-08-25