အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထုိင္ဝမ္ကြမ္းဟြာမဂၢဇင္း၏ဗီယက္နမ္၊ထိုင္းနွင္႔အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစာေစာင္မ်ားကို8လတြင္အြန္လိုင္း၌ၾကည္႔ရႈမည္။ (8-14)

ဤကာလတြင္ထိုင္ဝမ္ၿပတိုက္၊ထိုင္ဝမ္ဗိသုကာ၊ေဂဟေဗဒ၊မ်ိဳးေစ႔၊မူလတိုင္းရင္းသားယဥ္ ေက်းမႈစသည္တို႔သဘာဝယဥ္ေက်းမႈမ်ားအၿပင္အေရွ႔ေတာင္အာရွအနုပညာရွင္ Made Sukariawan ၏ထိုင္ဝမ္၌စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုသံုး၍သစ္သားပန္းပုလက္ရာမ်ား ဖန္တီးသည္႔ ဇာတ္လမ္းကိုမိတ္ဆက္ေပးသည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-09-02