အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေၾကၿငာခ်က္:ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ခန္းမေဆာင္းဦးရာသီပြဲေတာ္ဆက္တိုက္ပိတ္ရက္ (9/18-9/21) (9-11)

ဝမ္႔ဟြာနွင္႔စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမ110ခုနွစ္9လ18ရက္မွ9လ21ရက္ထိၿပင္ပဖြင္႔လွစ္ၿခင္း နွင္႔ငွားရမ္းၿခင္းကိုရပ္နားမည္၊အဆင္မေၿပမႈအတြက္ေတာင္းပန္ပါသည္။ အားလံုးေဆာင္းဦးရာသီပြဲေတာ္တြင္ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ!

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-09-22