အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

111ခုနွစ္ 「အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစကားနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈေဆြးေႏြးပြဲ」 သင္တန္း (6-1)

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေန႔ဟူခရိုင္ရံုးသည္111ခုနွစ္7လ9ရက္မွ8လ13ရက္(စေနေန႔တိုင္း)၊နံနက္9နာရီမွ12နာရီ၊ေန႔ဟူၿမိ ု႔ေတာ္ခန္းမ(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ေန႔ဟူခရိုင္၊ေန႔ဟူလမ္း၊အပိုင္း2၊အမွတ္342)တြင္ဖြင္႔လွစ္မည္႔『111နွစ္ပတ္လည္အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစကားနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈနွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ』သင္တန္း ပါဝင္ရန္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားကိုၾကိ ုဆိုပါသည္၊အေသးစိတ္အခ်က္အလက္အတြက္ ေန႔ဟူခရိုင္ရံုး၏ဝက္ဘ္ဆိုက္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္အထူးက႑(https://nhdo.gov.taipei)ကိုဖတ္ရႈပါ၊(သုိ႔)သင္တန္းစီစဥ္သူမစၥဝူဖုန္း 02-27925828 လိုင္းခြဲ 208 သို႔ဆက္သြယ္နုိင္ပါ သည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-06-06