အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

က်ံဳးစန္းခရိုင္ရံုး-နယ္နမိတ္မရိွေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ားေနထိုင္မႈဘဝေစာင္႔ေရွာက္မႈထုတ္ကုန္မ်ား(5-17)

7/1ရက္(တနလၤာ)မွ7/5ရက္(ေသာၾကာ) 9:00မွ12:00;13:00မွ16:00ထိ၊စုစုေပါင္း30နာ ရီ။

အတန္းတည္ေနရာ:ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊က်ံဳးစန္းခရိုင္၊စုန္းက်န္းလမ္း၊အမွတ္367၊10ထပ္။


မွတ္ပံုတင္ရန္ဖုန္း: 02-25031369 လိုင္းခြဲ 591 မစၥဝမ္။


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-06-04