အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ရပ္ရြာေစာင္႔ေရွာက္မႈအေၿခစိုက္ စခန္းမွ11/26(ၾကာသပေတး)က်င္းပသည္႔ 「ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာ-ဗီယက္နမ္ဆန္ေခါက္ဆြဲ」(11-2)

အရသာရိွသည္႔ဗီယက္နမ္ဆန္ေခါက္ဆြဲကိုအတူတကြလာစားၾကပါစို႔!
 
အခ်ိန္:109.11/26(ၾကာသပေတး) 14:30-16:30 (14:00 စာရင္းသြင္းပါ)
တည္ေနရာ:ေတာင္ပိုင္းခရိုင္လူဝင္မႈေစာင္႔ေရွာက္ေရးစခန္း (ဝိန္စန္းခရိုင္၊က်င္ရွင္႔လမ္း၊ လမ္းသြယ္127၊အမွတ္7၊1ထပ္)
ဖုန္း;02-2931-2166 လိုင္းခြဲ 12 ခန္းလူမႈေရးလုပ္သား

Publish Date

2020-11-11