အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

စစ္လင္ခရိုင္ရံုး-113ခုနွစ္ေနထုိင္သူသစ္အကေယာဂသင္တန္း(5-14)

သင္တန္းခ်ိန္:6/25 (အဂၤါ) 、6/26 (ဗုဒၶဟူး) 13:30~16:30။

သင္တန္းတည္ေနရာ:စစ္လင္ေနထုိင္သူသစ္ခန္းမ206စာသင္ခန္း

https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/300


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-05-27