အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

112ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္အနုပညာဖန္တီးမႈသင္တန္း (3-2)

ထုိင္ေပၿမိ ု႔ရွင္႔ယိခရိုင္ရံုးမွ「112ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္အနုပညာဖန္တီးမႈသင္တန္း」ကို112ခုနွစ္3လ22ရက္မွ5လ31ရက္ထိ၊ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း1နာရီ30မိနစ္မွ4နာရီ30မိနစ္ထိ၊ရွင္႔ယိ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစင္တာ13ထပ္တြင္ဖြင္႔လွစ္မည္၊112ခုနွစ္3လ6ရက္ေန႔လည္1နာရီ30မိနစ္မွစ၍

အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္နိုင္သည္၊လူဦးေရ20ေရြးခ်ယ္မည္၊အရံ10ဦးၿပည္႔သည္ထိသာၿဖစ္ပါသည္။

 

မွတ္ပံုတင္ၿခင္းဝက္ဘ္ဆိုဒ္—https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/223,အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုပူးတြဲပါဖိုင္(သို႔)ဖုန္း 27239777 လိုင္းခြဲ 604(မစၥသိုက္)သို႔ေခၚဆုိပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-03-13