အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေပထိုခရိုင္ရံုးမွ 5/12-6/30 က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္လက္ေရးလွသင္တန္း」(4-9)

အခ်ိန္:2021/5/12 - 6/30, ဗုဒၶဟူး၊ေသာၾကာေန႔တိုင္း (09:00-11:00)
ေနရာ:ဤဌာန၏6ထပ္ ပထမဦးဆံုးစာသင္ခန္း
ဖုန္း:02-28912105#275 မစၥတာဖန္း
အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ၿခင္း:https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/38

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-04-26