အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔မိသားစုပညာေရးစင္တာ 11/14、12/12 က်င္းပသည္႔「ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေနထိုင္မႈမိသားစုေဟာေၿပာပြဲ」(10-1)

11လေဟာေၿပာပြဲ -『ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာ』၏ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးသံစံုေတးသြား-လူငယ္မ်ားလူလူခ်င္းနွင္႔ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာဆက္ဆံေရး

အခ်ိန္:109.11/14(စေန) 10:00-12:00
မွတ္ပံုတင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္:https://www.beclass.com/rid=2443ddb5f6a9b05b8769
 

Publish Date

2020-10-05