အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

အစားအစာၿဖင္႔ပံုၿပင္ေၿပာၿခင္း-ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ၏ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုမွ်ေဝၿခင္းလႈပ္ရွားမႈ (6-7)

တိုင္းတစ္ပါးဟင္းလ်ာမ်ားကိုမွ်ေဝရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္
ၿမန္မာနွင္႔ဗီယက္နမ္အစားအစာမ်ားမွတဆင္႔ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုကိုေလ႔လာပါ
ရက္စြဲ:2022.7.9 (စေန)
ေနရာ:ဝမ္႔ဟြာေရ႔ႊေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ4ထပ္ရိွခန္းမၾကီး
မွတ္ပံုတင္ဝက္ဘ္ဆိုက္:https://reurl.cc/0pG94o 
နံနက္ပုိင္းအစီအစဥ္:ၿမန္မာ႔ယဥ္ေက်းမႈမွ်ေဝၿခင္း+အစားအေသာက္DIY
ေန႔ခင္းပုိင္းအစီအစဥ္:ဗီယက္နမ္ယဥ္ေက်းမႈမွ်ေဝၿခင္း+အစားအေသာက္DIY
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း:2504-8088 လိုင္းခြဲ 23
သင္႔ေလ်ာ္သူမ်ား:တိုင္းတစ္ပါးဟင္းလ်ာမ်ားကိုစိတ္ဝင္စားသူမ်ား၊မိသားစု(သို႔)သူငယ္ခ်င္းမ်ား နွင္႔အတူအဖြဲ႔လိုက္၊အဖြဲ႔တစ္ခုစီတြင္လူ2-3ဦး
အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္:ကေလးရိွလွ်င္အနည္းဆံုးအသက္6နွစ္အထက္၊ေက်းဇူးၿပ ု၍လူၾကီး တစ္ဦးလုိက္ပါပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-06-20