အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေတာင္ပုိင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္အေၿခစိုက္စခန္း9/24က်င္းပသည္႔「အစားတြင္ခံစားခ်က္ေကာင္းမြန္-ကေမာၻဒီးယားဝက္သားစပါးလင္ေၾကာ္&ခ်ဥ္စပ္ဟင္းခ်ိဳ」လႈပ္ရွားမႈအေတြ႔အၾကံ ု (9-6)

ကေမာၻဒီးယားယဥ္ေက်းမႈသင္ၾကားေပးသူသည္ရိုးရာဇာတိၿမိ ု႔အစားအစာမ်ားကိုယူေဆာင္လာသည္!

အခ်ိန္:109.9/24(ၾကာသပေတး)14:30-17:30
ေနရာ:ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေတာင္ပုိင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္လူမႈ အသုိင္းအဝိုင္း ေစာင္႔ေရွာက္မႈအေၿခစိုက္စခန္း (ဝိန္စန္းခရိုင္၊ က်င္ရွင္႔လမ္း၊လမ္းသြယ္127၊ အမွတ္7၊1ထပ္)
မွတ္ပံုတင္ေဟာ႔လိုင္း:02-29312166

 

Publish Date

2020-09-16