အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

111ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္မ်ား「မင္နန္ဘာသာစကားလာေလ႔လာပါ」သင္တန္း (7-12)

ထုိင္ေပၿမိ ု႔တထံုခရိုင္ရံုးမွ『111ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားမင္နန္ဘာသာစကားလာေလ႔လာပါ』 သင္တန္းဖြင္႔လွစ္မည္၊သင္တန္းခ်ိန္သည္111ခုနွစ္8လ10ရက္မွ9လ14ရက္ထိ၊ဗုဒၶဟူး၊ေသာၾကာေန႔တိုင္းမြန္းလြဲ1နာရီ30မိနစ္မွ4နာရီ30မိနစ္ထိ၊ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မိတ္ေဆြ မ်ားတက္ၾကြစြာပါဝင္ရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္၊သင္တန္းအတြက္စာရင္းေပးသြင္းလွ်င္လက္ေဆာင္
ေလးမ်ားရရိွမည္၊အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ဝင္ခြင္႔စာေစာင္ကိုကိုးကားပါ(သုိ႔)ဤရံုးဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ဝင္ေရာက္ၾကည္႔ရႈပါ၊ေမးၿမန္းရန္ဖုန္း02-25975323 လုိင္းခြဲ 805 မစၥတာဝမ္သို႔ဆက္သြယ္ပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-07-28