အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဝ၊ယီခ်ီသင္ယူၿခင္း -EXCEL-TQC စာေမးပြဲအတန္း (1-1)

ေနထိုင္သူသစ္မ်ား၏အေၿခခံကြန္ပ်ဴတာစာေရးစြမ္းရည္နွင္႔ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိုတိုးတက္ေစရန္အတြက္ယီတ်န္႔လူမႈေဖာင္ေဒးရွင္းမွ「ဒီဂ်စ္တယ္ဘဝယီခ်ီသင္ယူၿခင္း-EXCEL-TQC စာေမးပြဲအတန္း」ကိုစီစဥ္က်င္းပမည္၊ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္သင္တန္းသင္ၾကားၿခင္းမွတစ္ဆင္႔ ၎တို႔၏ EXCELေဆာ႔ဖ္ဝဲလ္အက္ပလီေကးရွင္းစြမ္းရည္မ်ားတိုးတက္ေစရန္ကြန္ပ်ဴတာ ကိုစိတ္ပါဝင္စားေသာေနထိုင္သူသစ္မ်ားကိုဖိတ္ေခၚပါသည္၊သင္တန္းသားမ်ားသည္၎တို႔၏အနာဂတ္အလုပ္အကိုင္နွင္႔စာေရးစြမ္းရည္မ်ားတိုးတက္ေစရန္အတြက္TQCလိုင္စင္စာ ေမးပြဲအတြက္စာရင္းသြင္းရန္လည္းတြန္းအားေပးပါသည္။

「ဒီဂ်စ္တယ္ဘဝ၊ယီခ်ီသင္ယူၿခင္း-EXCEL-TQC စာေမးပြဲအတန္း」ကို113ခုနွစ္3လ2ရက္မွ 6လ29ရက္ေန႔ထိစီစဥ္ထားၿပီးစေနေန႔တိုင္းက်င္းပမည္၊သက္ဆုိင္ရာသင္တန္းအေၾကာင္းအရာ၊အခ်က္အလက္၊ေန႔ရက္၊အခ်ိန္နွင္႔တည္ေနရာကိုပူးတြဲပါစာေစာင္တြင္ဖတ္ရႈပါ။


သင္တန္းအတြက္စာရင္းသြင္းလိုသူ (သို႔) ေမးၿမန္းလိုပါကဤစင္တာဖုန္း :2230-0339,ဖက္စ္ :2230-0559,တာဝန္ခံ:လူမႈဝန္ထမ္းစူးသုိ႔ေခၚဆုိပါ။


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-01-19