အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္အေတြ႔အၾကံ ုသစ္စခန္း:သတၱဳလုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံ ု-ရိုးရွင္းေသာ ေငြလက္စြပ္ၿပ ုလုပ္ၿခင္း (11-9)

နာမည္ၾကီးလက္မႈပညာသင္တန္း「သတၱဳလုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံ ု」လာၿပီ !【ထိုင္ေပၿမိ ု႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိ ုးတုိးတက္ေရးေကာလိပ္】112ၾကိမ္ေၿမာက္『ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္ သူသစ္အေတြ႔အၾကံ ုစခန္း:သတၱဳလုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံ ု-ရိုးရွင္းေသာေငြလက္စြပ္ၿပ ုလုပ္ ၿခင္း 』ကို112ခုႏွစ္12လ16ရက္(စေန)ေန႔လည္2နာရီမွ4နာရီထိ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိ ုးတုိးတက္ေရးေကာလိပ္(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊စစ္လင္ခရိုင္၊စစ္တုန္းလမ္း၊အမွတ္301)သတၱဳလုပ္ငန္းစာသင္ခန္းအြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ၿခင္းကိုယခုမွ112ခုႏွစ္12လ7ရက္(ၾကာသပေတး)ထိ ဖြင္႔ပါသည္၊အေသးစိတ္သိရိွလိုပါကDM (မွတ္ပံုတင္ၿခင္းလင္႔ခ္အပါအဝင္)သို႔ဖတ္ရႈပါ(သို႔) ဖုန္း(02)2872-1940လိုင္းခြဲ372 မစၥတာလင္ကိုေခၚဆိုပါ၊ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ား စားရင္းသြင္းရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္။

 

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-11-20