အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

က်ံဳးစန္းခရိုင္ရံုးက 10/1က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္ဖေယာင္းတိုင္နွင္႔ အေမႊးနံ႔သာလက္မႈသင္တန္း」 (9-10)

ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔ရနံ႔နွင္႔ဖေယာင္းတိုင္မ်ားၿပ ုလုပ္ပါ။

အခ်ိန္:10/1,09:00-12:00、13:30-16:30
ေနရာ:က်ံဳးစန္းခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစင္တာခန္းမ(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊က်ံဳးစန္းခရိုင္၊စုန္းက်န္းလမ္း၊အမွတ္367၊ 10ထပ္)
ဖုန္း:02-25031369 လုိင္းခြဲ 592 မစၥရွဲ႔

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-09-22