အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

112ခုနွစ္「ေနထိုင္သူသစ္မ်ားအလုပ္အကိုင္ၿမွင္႔တင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္」၏「ေနထိုင္ သူသစ္ပထမအၾကိမ္အလုပ္အကိုင္နွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ」 (3-3)

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးဌာနမွ112ခုနွစ္3လ23ရက္(ၾကာသပေတးေန႔)နံနက္9နာရီမွ12နာရီ30မိနစ္ထိအလုပ္သမားစာသင္ခန္း(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ဝမ္႔ဟြာခရိုင္၊မုန္႔က်ာတေတာက္၊အမွတ္ 101၊6ထပ္)တြင္ေနထိုင္သူသစ္အလုပ္အကိုင္နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲကိုက်င္းပမည္ၿဖစ္သည္၊ေနထိုင္သူသစ္မိတ္ေဆြမ်ားစာရင္းသြင္းရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္။အေသးစိတ္သိရိွလိုက:ထိုင္ေပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးၿဖည္႔စြက္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ဆက္သြယ္ပါ။(သုိ႔)ဖုန္း:23085231 လိုင္းခြဲ703မစၥက်န္း、712မစၥရန္ကိုေခၚဆိုပါ။


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-03-14