အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

111ခုနွစ္「ေနထိုင္သူသစ္ဒုတိယမ်ိဳးဆက္နွင္႔ခ်ိဳ႔တဲ႔ေသာမိသားစုမ်ား၏ကေလးမ်ား အတြက္သတင္းအခ်က္အလက္သိပၸံပညာေပးသင္တန္း」(7-14)

一、ရင္တ်န္႔လူမႈဝန္ထမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ထိုင္ဝမ္ရဲ႔ေနထိုင္သူသစ္ဒုတိယမ်ိဳးဆက္နွင္႔ခ်ိဳ႔တဲ႔ ေသာမိသားစုမ်ား၏ကေလးမ်ားအတြက္ကြန္ပ်ဴတာအခ်က္အလက္စြမ္းရည္ကိုပ်ိဳးေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီးသင္တန္းသားမ်ားပရိုဂရမ္မင္းဘာသာစကားရဲ႔စိတ္ဝင္စားမႈကိုပ်ိဳးေထာင္ၿခင္းနွင္႔ကိုယ္ပိုင္ယွဥ္ၿပိ ုင္နိုင္စြမ္းကိုၿမွင္႔တင္မည္၊သတင္းအခ်က္အလက္သိပၸံပညာေပးသင္တန္းကိုScratch ပရိုဂရမ္ၿဖင္႔သင္ၾကားေပးရန္အတြက္111ခုနွစ္9-11လထိက်င္းပသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။
二、သင္တန္းစာရင္းသြင္းရန္ရည္ရြယ္သူ:ေႏြရာသီအားလပ္ရက္အၿပီးတြင္မူလတန္းေက်ာင္း၏5တန္းမွအလယ္တန္း9တန္းတက္မည္႔ေနထိုင္သူသစ္ဒုတိယမ်ိဳးဆက္နွင္႔ခ်ိဳ႔တဲ႔မိသားစုမ်ား၏ကေလးမ်ား(သို႔)သင္ယူမႈအေတြ႔အၾကံ ုရိွသင္တန္းသားမ်ားလည္းေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။
三、သင္တန္းက်င္းပမည္႔အခ်ိန္နွင္႔ေနရာ: (一)111/9/4、9/18、9/25、10/2、10/16、 10/23、10/30、11/6、11/13、11/20 တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း;မြန္းလြဲ 13:30-16:30,သင္ တန္းတစ္ခုလွ်င္3နာရီ။ (二)သင္တန္းဆင္းပြဲ:11/27 (တနဂၤေႏြ)၊တစ္ေနကုန္သင္တန္းခ်ိန္  9:30-16:30,သင္တန္းတြင္အစားအစာေထာက္ပံ႔ေပးသည္။(三)အတန္းတည္ေနရာ:ဝမ္႔ ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ၊3ထပ္၊ကြန္ပ်ဴတာစာသင္ခန္း(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ဝမ္႔ဟြာခရိုင္၊ခ်န္ဆားလမ္း၊အပိုင္း2၊အမွတ္171၊3ထပ္)။
四、ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္မွတ္ပံုတင္ေဖာင္ၿဖည္႔ရန္လက္ကမ္းေၾကာ္ၿငာတြင္ QR code ကိုစကင္န္ဖတ္ပါ;ဖုန္းၿဖင္႔ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား(သို႔)ေမးၿမန္္းလိုသူမ်ားဖုန္း:(02)2230-0339 သို႔ဆက္သြယ္ပါ၊ဆက္သြယ္ရန္ပုဂၢိဳလ္:က်ိန္႔လူမႈဝန္ထမ္း။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-08-02