အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

က်ံဳးက်ိန္းခရိုင္ရံုးမွ 5/18-6/17 က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္လက္ၿဖင္႔ၿပ ုလုပ္ ထားေသာသားေရလုပ္ငန္းစြန္႔ဦးတီထြင္အေၿခခံသင္တန္း」 (3-10)

အေၿခခံသားေရၿဖတ္ေတာက္ၿခင္း၊ရိုက္နွက္၊ဖိနွိပ္ၿခင္းအၿပင္ မွတ္ပံုတင္အိတ္၊ေခါက္အိတ္၊ ဘက္စံုသံုးအေၾကြေစ႔ပိုက္ဆံအိတ္မ်ားၿပ ုလုပ္ရန္ အဆင္႔ၿမင္႔ေဆးဆိုးၿခင္း၊ၿပင္ဆင္ၿခင္းနွင္႔ အပ္ခ်ဳပ္ၿခင္းစသည္႔ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိုေလ႔လာသည္!
 
အခ်ိန္:110.5/18-6/17,အဂၤါ၊ၾကာသပေတးေန႔တိုင္း 14:00-17:00
ေနရာ:ထိုင္ေပၿမိ ု႔က်ံဳးက်ိန္းခရိုင္ရံုး10ထပ္ခန္းမ(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊က်ံဳးက်ိန္းခရိုင္၊က်ံဳးေရွာက္ တုန္းလမ္း၊အပိုင္း1၊အမွတ္108၊10ထပ္)。
အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ရန္:https://reurl.cc/DvY5WN
မွတ္ပံုတင္အခ်ိန္:110.4/6 မွစတင္၍မွတ္ပံုတင္နိုင္ၿပီးလူဦးေရၿပည္႔သည္ထိ။
ဖုန္း:(02)2341-6721 လုိင္းခြဲ 317 မစၥက်န္း

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-03-30