အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ရင္႔တ်န္႔ေဖာင္ေဒးရွင္းက 9/4-10/25တြင္က်င္းပေသာ「ေနထိုင္သူသစ္မ်ားထိုင္ဝမ္သီခ်င္းဆိုမႈသင္တန္း」 (8-12)

စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည္႔သီခ်င္းေတြကိုသီဆိုတတ္ေအာင္သင္ေပးၿခင္းမွတဆင္႔သင္သည္ထိုင္ဝမ္ဘာသာစကားနွင္႔စိမ္းတယ္လို႔မခံစားရေအာင္ !

အခ်ိန္:9/4-12/25,စေနေန႔တိုင္း 09:00-12:00
ေနရာ:ရွင္ေပၿမိ ု႔စာၾကည္႔တုိက္၏က်ံဳးေဟာ္ဌာနခြဲ8ထပ္(ရွင္းေပၿမိ ု႔၊က်ံဳးေဟာ္ခရုိင္၊နန္စန္း လမ္း၊အမွတ္236) 
ဖုန္း:2230-0339က်န္းလူမႈေရးဝန္ထမ္း

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-09-02