အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

2022ခုနွစ္မသန္မစြမ္းသူမ်ားအခြင္႔အေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ CRPD (1-5)

【လႊဲေၿပာင္းၿခင္း】

2022ခုနွစ္မသန္မစြမ္းသူမ်ားအခြင္႔အေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ CRPD

CRPD အေၾကာင္းလူအမ်ားသိေစရန္အားလံုးအတူတကြပါဝင္ၾကပါစို႔။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-01-25