အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အေၾကာင္းၿပခ်က္မ်ားၿဖင္႔ထိုင္ဝမ္သို႔ေၿပာင္းေရႊ႔ေနထိုင္သည္႔ေဟာင္ေကာင္လူမ်ိဳးစာတမ္းဖတ္ပြဲ (11-5)

အစီအစဥ္မွႈး:ထိုင္ဝမ္ေဟာင္ေကာင္စီးပြားေရးနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈၿမွင္႔တင္ေရးအသင္း


စီစဥ္သူ:စစ္ရွင္းတကၠသိုလ္ေရလက္ၾကားေရးရာရံုး


🌟စာရင္းသြင္းရန္〈သူနာၿပ ုကၽြမ္းက်င္ေသာအေၾကာင္းၿပခ်က္မ်ား〉 ၿဖင္႔ထိုင္ဝမ္သို႔ေၿပာင္းေရႊ႔လာေသာေဟာင္ေကာင္လူမ်ိဳးမ်ားကိုၾကိ ုဆိုပါတယ္! 


🌟 စာရင္းသြင္းရန္ကၽြန္ုပ္ကိုနိွပ္ပါ: https://forms.gle/DXoJLFuhmYSCDwuT9


✨ ထိုင္ေပပြဲ 12/13  နံနက္ 10:00 – 12:00

➡️【ထိုင္ေပဖူဟြာယဥ္ေက်းမႈခန္းမ】 


✨ ရွင္းေပပြဲ 11/17  ေန႔လည္ 3:00 – 5:00

➡️【ပန္ေခ်ာင္ဖုတူးဟိုတယ္】 


✨ ေထာင္ရြမ္ပြဲ 12/02  ေန႔လည္ 2:00 – 4:00

➡️【ေထာင္ရြမ္ဖူရံုဟိုတယ္】 


✨ ထုိင္က်ံဳးပြဲ 11/29  ေန႔လည္ 3:00 – 5:00

➡️【ထုိင္က်ံဳးက်င္းတ်ဲန္ဟိုတယ္】 


✨ ထုိင္နန္ပြဲ 12/09  ေန႔လည္ 2:00 – 4:00

➡️【ထုိင္နန္ဟိုတယ္】 


✨ ေကာင္းရံႈပြဲ 12/19  ေန႔လည္ 2:00 – 4:00

➡️【ေကာင္းရံႈဟန္႔ဖ်င္ဟိုတယ္】 


👉🏻လူဦးေရကန္႔သတ္ထားပါသၿဖင္႔အၿမန္ဆံုးစာရင္းေပးသြင္းလိုက္ပါ👈🏻 


※ဆက္သြယ္ရန္


ဖုန္း (02)2236-8225

#63831 မစၥတာေလာ္

#63832 မစၥတာခ်ိန္


အီးေမလ္ evan@mail.shu.edu.tw

မိုဘိုင္းဖုန္း 0986-720-472


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-11-16