အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

စုန္းစန္းခရိုင္ရံုးမွ 5/24-9/9 က်င္းပသည္႔「110ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ မုန္႔ဖုတ္ အခ်က္အၿပ ုတ္သင္တန္း」 (4-10)

အဆိုပါသင္တန္းသည္ေပါၾကြယ္ဝသည္႔ထိုင္ဝမ္အစားအစာနွင္႔တရုတ္အစားအစာမ်ားမိတ္ဆက္ေပးမည္၊ထိုင္ဝမ္အရသာကိုအတူတကြခ်က္ၿပ ုတ္ၾကပါေစ!
 
အခ်ိန္:2021/5/24 - 9/9,တနလၤာေန႔တိုင္း (13:00-16:00)
ေနရာ:ဖူလင္စစ္တြန္႔အထက္တန္းေက်ာင္း(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊စုန္းစန္းခရိုင္၊နင္အမ္းလမ္း၊ အမွတ္12)
အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ၿခင္း:https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/31
ဖုန္း:(02)8787-8787 လုိင္းခြဲ 736 မစၥခ်ိန္

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-04-26