အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

/001/Upload/486/relpic/62877/9062405/81b7c88e-4fb8-4066-97f9-6ec20b9aeb10.jpg

ဆီမီးေရေမ်ာပြဲေတာ္သည္ထိုင္း၊လာအို၊သီရိလကၤာ၊ကေမာၻဒီးယားနွင္႔ၿမန္မာနိုင္ငံတို႔မွ

ေဒသအခ်ိဳ႔ရိွရိုးရာပြဲေတာ္တခုၿဖစ္ၿပီးနွစ္စဥ္နွစ္တိုင္းထိုင္းၿပကၡဒိန္12လ15ရက္(အေနာက္တိုင္း ၿပကၡဒိန္10လ/11လ၊တရုတ္ၿပကၡဒိန္10လ15ရက္)ပြဲေတာ္ရက္အတြင္းညတိုင္းၿမိ ု႔(သို႔)ေက်းရြာ၌ၿဖစ္ေစၿမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္အနီးမည္သည္႔ေနရာၿဖစ္ေစေရေပၚတြင္ဆီမီးခြက္မ်ားၿပည္႔ေန သည္(ထိုင္းဘာသာစကား:กระทง)。

ထိုင္းနုိင္ငံ၏ဆီမီးေရေမ်ာပြဲေတာ္သည္လြန္ခဲ႔ေသာနွစ္ေပါင္း800ေက်ာ္ကထိုင္းနုိင္ငံ၏ပထမဆံုးမင္းဆက္ၿဖစ္သည္႔စုေခၚထိုင္းမင္းဆက္မွဆင္းသက္လာၿခင္းၿဖစ္သည္။(ထိုင္းဘာသာစကား:อาณาจักรสุโขทัย), ထိုင္းၿပကၡဒိန္အရနွစ္စဥ္12လ15ရက္လၿပည္႔ေန႔တြင္ဘုရင္၊မိဖုရားနွင္႔ ေမာင္းမမိႆံတို႔သည္ၿမစ္ကမ္းစပ္တြင္လွည္႔လည္ရန္နဂါးေလွစီး၍ပြဲေတာ္ကိုက်င္းပၾကသည္၊ဘုရင္မင္းၾကီးကမီးရႈးမီးပန္းမ်ားပစ္လႊတ္၍တညလံုးရႊင္ၿမ ူးၾကသည္။

ဒ႑ာရီအရနေနာ႔ဖမာအမည္ရိွၿမင္႔ၿမတ္ေသာကိုယ္လုပ္ေတာ္တဦးရိွခဲ႔သည္၊လက္မႈအနုပညာ ေၿမာက္သည္႔ငွက္ေပ်ာရြက္ကိုၾကာပန္းမီးပံုးေလွၿပ ုလုပ္၍အေပၚပိုင္းတြင္သစ္သီးမ်ားကိုပန္းနွင္႔ငွက္ပံုစံမ်ားထြင္းထုအလွဆင္ထားၿပီးပန္းမ်ားထိုးထည္႔အေမႊးတိုင္မ်ားထြန္းညိွကာေရထဲေမ်ား၍ဘုရားနွင္႔ၿမစ္ေစာင္႔နတ္မ်ားအားေက်းဇူးသိတတ္သည္႔အေနၿဖင္႔ပူေဇာ္ခဲ႔သည္။ဘုရင္ၾကီးသည္အလြန္ဝမ္းေၿမာက္ၿပီးအေမြဆက္ခံရန္အမိန္႔ေပးခဲ႔သည္မွာယခုတိုင္ၿဖစ္သည္။ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဆီမီးေရေမ်ာပြဲေတာ္အတြင္းမီးပံုးအမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈမွာေရပန္းစားလာခဲ႔သည္၊ပံုသ႑ာန္စံုအေရာင္အေသြးစံုလာကာထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာသည္ပိုမိုဆန္းသစ္လာပါသည္။