အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေသဆံုးသူမ်ားပြဲေတာ္ စာေရးသူ:ကေမာၻဒီးယား ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိ္င္ငံသား/ စြန္းရာဝိန္

ကေမာၻဒီးယားတြင္တစ္နွစ္အတြင္းအဓိကပြဲေတာ္သံုးခုရိွသည္၊၎တို႔မွာကေမာၻဒီးယား နွစ္သစ္ကူး၊ ေသဆံုးသူမ်ားပြဲေတာ္နွင္႔ေရပြဲေတာ္တို႔ၿဖစ္သည္၊ ဒီတစ္ခါအားလံုးကိုေဝမွ်ခ်င္ တာကေတာ႔ေသဆံုးသူမ်ားပြဲေတာ္ၿဖစ္ပါတယ္။ကေမာၻဒီးယားတြင္လူအမ်ားစုကဗုဒၶဘာသာ ကိုယံုၾကည္ၾကသည္၊ ေသဆံုးသူမ်ားပြဲေတာ္သည္ကေမာၻဒီးယားဗုဒၶဘာသာၿပကၡဒိန္၏8လ 16ရက္မွ8လ30ရက္ထိ၊ စုစုေပါင္း15ရက္ၿဖစ္သည္။ 15ရက္အတြင္းကၽြန္ုပ္တို႔သည္မတူညီ ေသာဘုရားေက်ာင္းမ်ားသို႔သြားေရာက္ပူေဇာ္ၾကသည္၊ 7ေက်ာင္းသို႔သြားၿခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးၿဖစ္သည္၊ သို႔မွသာ ေသဆံုးသြားေသာေဆြမ်ိဳးႏွင္႔မိတ္ေဆြမ်ားကၽြန္ုပ္တို႔ကို ရွာမေတြ႔၍ပူေဇာ္သည္မ်ားကိုမခံစားမသံုးေဆာင္ရၿခင္းမၿဖစ္ပါ။

    ကေမာၻဒီးယားေသဆံုးသူမ်ားပြဲေတာ္၏ပထမဆံုးေန႔သည္8လ15ရက္ညတြင္ လ အၾကီးဆံုးအလွပဆံုးအခ်ိန္ဘုရားေက်ာင္းသုိ႔သြားကန္ေတာ႔သည္၊ ကၽြန္ုပ္တို႔ဘိုးေဘမ်ား ပူေဇာ္ပသ သည္မ်ားကိုလာေရာက္ခံစားနိုင္ဖို႔ ေကာင္းကင္ဘံုရိွနတ္မင္းနွင္႔ေၿမနတ္မင္းမ်ား အား တံခါးဖြင္႔ေပးရန္ေတာင္းပန္သည္၊ ေယဘုယ်အားၿဖင္႔ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ေသဆံုးသြား ေသာေဆြမ်ိဳးမ်ားေန႔စဥ္သံုးေဆာင္သည္႔ပစၥည္းမ်ား၊ အစားအစာနွင္႔သစ္သီးမ်ားကိုၿပင္ဆင္ ပူေဇာ္သည္၊ပို၍ထူးၿခားသည္မွာပူေဇာ္ၿပီးေနာက္ အိမ္သုိ႔ၿပန္ယူသြားၿခင္းမရိွဘဲ ဘုရား ေက်ာင္းရိွဘုန္းၾကီးကိုတိုက္ရိုက္ကပ္လွူလိုက္သည္၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားကလည္း ရြတ္ဖတ္ ေကာင္းခ်ီးမ်ားေပးပါသည္။

    ေသဆံုးသူမ်ားပြဲေတာ္15ရက္ကာလတြင္းဘုရားေက်ာင္းမ်ား24နာရီဖြင္႔ထား၍ေန႔နွင္႔ည မ်ားတြင္ မတူေသာသူမ်ားကေသဆံုးသူမ်ားအခမ္းအနားကိုအလွည္႔က်က်င္းပၾကသည္၊ ေန႔ခင္း၏ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားမွာေသဆံုးသြားေသာေဆြမ်ိဳးမ်ားအတြက္ၿဖစ္သည္၊ ဘုရား ေက်ာင္းအဝင္ဝတြင္ေစာင္႔ၾကပ္ေသာနတ္မ်ားရိွသၿဖင္႔ကြယ္လြန္သြားေသာေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ အမည္မ်ားကိုကၽြန္ုပ္တို႔ေခၚ၍ေခၚခံရသူမ်ားသာဘုုရားေက်ာင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္ၿပီးပူေဇာ္ထား သည္မ်ားကိုသံုးေဆာင္နိုင္သည္; နာမည္ေခၚမခံရေသာဝိညာဥ္မ်ားသည္ အထူးက်င္းပ ေပးသည္႔ညအခ်ိန္တြင္ဘုရားေက်ာင္းဝင္းသို႔ဝင္ေရာက္သံုးေဆာင္နိုင္သည္။

ေသဆံုးသူမ်ားပြဲေတာ္၏ထံုးတမ္းစဥ္လာကဘာေတြရိွလဲ၊ ဦးဆံုးနံနက္7နာရီမတိုင္မွီ အရုဏ္အတြက္ၿပင္ဆင္ၿပီးဘုန္းၾကီးမွအရုဏ္ကို7နာရီအခ်ိန္မွန္ဘုဥ္းေပးနုိင္မည္၊ 9နာရီ ေလာက္တြင္မိဘမ်ားအတြက္အစားအစာမ်ားထပ္မံၿပင္ဆင္ေပးၿပီး၊ မိဘမ်ားကဘုန္းၾကီးသုိ႔ ကပ္လွူသည္၊ ဤၿဖစ္စဥ္တြင္း ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားကတရားေဒသနာေတာ္မ်ားကိုအဆက္ မၿပတ္ရြတ္ဆိုေနပါသည္၊ ကၽြနု္ပ္တို႔ကလည္းေသဆံုးသြားေသာေဆြမ်ိဳးမ်ား၏အမည္မ်ားကို အဆက္မၿပတ္ေခၚဆို၍အစားအစာမ်ား၊ေန႔စဥ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုလာေရာက္ ယူေဆာင္သံုးေဆာင္နိုင္ရန္11နာရီထိဖိတ္ေခၚသည္၊ ဘာၿဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ႔ ဘုန္းေတာ္ၾကီး က11နာရီအခ်ိန္မွန္ ေန႔ဆြမ္းဘုဥ္းေပးရန္ၿဖစ္သည္။

ေန႔လည္စားၿပီးေနာက္ ညေန4,5နာရီထိ ညေနခင္းအခမ္းအနားကိုၿပန္လည္ၿပင္ဆင္ၿပီး လွည္႔လည္သြားလာေနေသာဝိညာဥ္မ်ားအတြက္အထူးက်င္းပေပးသည္၊အလားတူအစားအစာနွင္႔မုန္႔မ်ားၿပင္ဆင္၍ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားကိုကပ္လွူသည္၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမွလည္း ည 7 နာရီထိရြတ္ဖတ္ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔ေပးသည္၊ ကၽြန္ုပ္တို႔အားလံုး အစားအစာမ်ားယူၿပီး ဘုန္းေတာ္ၾကီးေနာက္မွလုိက္ပါရြတ္ဆိုရင္းေက်ာင္းအၿပင္သုိ႔လွည္႔လည္ၾကသည္၊ အစား အစာမ်ားကိုဘုရားေက်ာင္းနံရံေဘးတြင္တင္ထားၾကသည္။အခမ္းအနားကိုအဆံုးသတ္ၿပီး ေနာက္ ဘုရားေက်ာင္းသုိ႔ၿပန္သြားၾကၿပီးဘုန္းေတာ္ၾကီးမွေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေပးသည္၊ လူ အခ်ိဳ႔အိမ္ၿပန္၍အခ်ိဳ႔က ဘုရားေက်ာင္းတြင္နံနက္ထိတိုင္ေအာင္အလွည္႔က်ရြတ္ဖတ္သည္၊ ဘုရားေက်ာင္းမွရြတ္ဖတ္သံမ်ားကိုရြာတစ္ရြာလံုးၾကားနိုင္ၿပီးအလြန္စည္ကားလွသည္! အားလံုးအား အခြင္႔အေရးရပါက ကေမာၻဒီးယားသုိ႔လာေရာက္၍ မတူကြဲၿပားေသာ ပူေဇာ္ သည္႔ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုေတြ႔ၾကံ ု ခံစားနိုင္ရန္ၾကိ ုဆိုပါတယ္!


ပူေဇာ္သည္႔ပစၥည္းမ်ားေပးသည္

ညီအမမ်ားအစားအစာမ်ားၿပင္ဆင္၍ကေမာၻဒီယားရိုးရာဝတ္စံုမ်ားဝတ္ၿပီးဘုရားေက်ာင္းေရွ႔တြင္ဓါတ္ပံုရိုက္သည္