အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

အင္ဒိုနီးရွားအီးဒ္ပြဲေတာ္ စာေရးသူ:အင္ဒိုနီးရွားေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသား/တင္အန္းနီ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔သည္ယခုနွစ္မ်ားအတြင္း 「အီးဒ္ပြဲေတာ္」လႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာကိုၿပ ုလုပ္ခဲ႔ၿပီး 
ကၽြန္ုပ္အားအမွတ္ရစရာမ်ားစြာၿဖစ္ေစသည္။ယခုကၽြနု္ပ္အင္ဒိုနီးရွား 「အီးဒ္ပြဲေတာ္」ကို ဘယ္လုိဆင္ႏြဲလဲမိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။

     「အီးဒ္ပြဲေတာ္」မတိုင္မီ သင္ 「ရမန္ဒန္လ」(ခန္႔မွန္းေၿခ29-30ရက္)ကိုသင္ေတြ႔ၾကံ ရမည္။ 「ရမန္ဒန္လ」သည္နံနက္3နာရီတြင္စားၿပီးနံနက္4နာရီတြင္ 「အစာေရွာင္ၿခင္း」 စတင္၍မြန္းလြဲ6နာရီေက်ာ္မွသာ「ဝါေၿဖ」(Buka puasa) အစာေရွာင္ကာလတြင္း အစား အစာ၊ အေပ်ာ္အပါး၊ေဒါသေရွာင္၍ 「ကုရ္အာန္」 ရြတ္ဆိုရမည္။ ညေနခင္းဝါေၿဖခ်ိန္တြင္ ရဲေက်ာင္ (kurma) (သုိ႔)ငွက္ေပ်ာသီးဟင္းခ်ိဳ(Kolak ငွက္ေပ်ာ၊ ကန္စြန္းဥ၊ ထန္းလ်က္နွင္႔ အုန္းနို႔တို႔ၿဖင္႔ခ်က္ၿပ ုတ္သည္)ကိုအရင္စား၍ကယ္လိုရီမ်ားကိုၿဖည္႔စြက္သည္၊တဖန္ ဆုေတာင္းၿပီးေနာက္ထမင္းစားသည္။ စားၿပီးေနာက္ဗလီသုိ႔သြား၍ဝတ္ၿပ ုသည္၊ ၿပီးေနာက္ ဗလီက ဗံုတီးသည္(Tabuh bedug) ၊ လူတိုင္း 「ကုရ္အာန္က်မ္း」 ကိုဖတ္ၾကသည္။ ရမန္ဒန္လ၏ေနာက္ဆံုးတစ္ရက္၊ 「အီးဒ္ပြဲေတာ္」မတိုင္မီတစ္ရက္လည္းၿဖစ္သည္။ ကၽြန္ုပ္ တို႔ Takbiran ဟုေခၚၾကသည္။အားလံုးက ဗလီ(သို႔)ေက်းရြာတြင္ 「အီးဒ္ပြဲေတာ္」ေရာက္ လာမည္ကိုၾကိ ုခန္႔မွန္းေၾကြးေၾကာ္ၾကသည္။

    「အီးဒ္ပြဲေတာ္」မွာလူအမ်ား မိသားစုနွင္႔ၿပန္လည္ေပါင္းစည္းဖို႔အတြက္ေမြးရပ္ေၿမဆီ ကိုၿပန္လာခဲ႔ၾကသည္။အီးဒ္ဝတ္ၿပ ုၿပီးအိမ္သုိ႔ၿပန္ၿပီးေနာက္အၾကီးအကဲ၊ မိသားစုဝင္မ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္းနွင္႔သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုေၿပာ:「Minal Aidhin Walfaizdhin,Mohon Maaf Lahir dan Batin!」 အဓိပၸါယ္မွာ :「နွလံုးသားထဲမွကၽြန္ုပ္ကိုခြင္႔လႊတ္ပါ!」 ဆိုလိုသည္မွာ ကၽြန္ု္ပ္လြန္ခဲ႔ေသာတစ္နွစ္တြင္းၿပ ုခဲ႔ေသာအမွားမ်ားကိုခြင္႔လႊတ္ပါ၊ နွစ္သစ္ တဖန္စတင္သည္!ထို႔ေနာက္အိမ္တြင္ၿပင္ဆင္ထားေသာအုန္းရြက္ၿဖင္႔ထုပ္ထားေသာ ထမင္းထုပ္ (Ketupat) ၾကက္သားဟင္းခ်ိဳ(opor ayam)နွင္႔အတူတြဲစားရသည္မွာ အရသာအလြန္ရိွသည္! အစားအစာမ်ားစားရၿခင္းအၿပင္ အဝတ္အစားအသစ္မ်ားလည္း ဝတ္ဆင္ၿခင္း၊ အိမ္သန္႔ရွင္းေရး၊ သခ်ၤိဲဳင္းကန္ေတာ႔ၿခင္းစသည္တို႔ 「အီးဒ္ပြဲေတာ္」အား ဂုဏ္ၿပ ုရန္မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းအိမ္နီးခ်င္းထံသုိ႔သြားသည္။လူတိုင္းအစားအစာမ်ားစြာကို ၿပင္ဆင္၍ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင္႔အတူ ေပ်ာ္ေမြ႔ၾကသည္။

    ထိုင္ဝမ္သုိ႔လက္ထပ္ၿပီးေနာက္ ထိုင္ေပဗလီ(သုိ႔)ထိုင္ဝမ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင္႔အတူ 「အီးဒ္ပြဲေတာ္」ကိုဆင္ႏြဲသည္၊ အေရွ႔ေတာင္အာရွသီခ်င္းမ်ား၊ဟလာလ္အရသာအစား အစာအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုလည္းခံစားနိုင္၍တကယ္ေကာင္းပါတယ္!

အင္ဒိုနီးရွားအီးဒ္ပြဲေတာ္

စာေရးသူ:အင္ဒိုနီးရွားေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသား/တင္အန္းနီ