အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ယက္နမ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ စာေရးသူ:ဗီယက္နမ္ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္/ရြမ္ေခၽြ႔ဟိန္

ဗီယက္နမ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔သည္ဗီယက္နမ္နိုင္ငံတြင္အလြန္အေရးၾကီးေသာပြဲေတာ္ၿဖစ္ သည္၊ 3လ8ရက္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အၿပင္ 10လ20ရက္ဗီယက္နမ္အမ်ိဳး သမီးမ်ားေန႔လည္းက်င္းပသည္၊ ဗီယက္နမ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ပြဲေတာ္သည္1930ခုႏွစ္10လ 20ရက္တြင္တည္ေထာင္ခဲ႔ေသာဗီယက္နမ္အမ်ိဳးသမီးဆန္႔က်င္ေရးအသင္းမွစတင္ခဲ႔သည္၊ ထိုအခ်ိန္ကဗီယက္နမ္တြင္ပထမဆံုးဧကရာဇ္ဆန္႔က်င္သည္႔အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႔အစည္းၿဖစ္ၿပီး ယခုအခါတြင္အမ်ိဳးသမီးအခြင္႔အေရးအတြက္တိုက္ပြဲဝင္ရန္ၾကိ ုးပမ္းအားထုတ္မႈမရိွေသာ ဗီယက္နမ္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အၿဖစ္သို႔ေၿပာင္းလဲသြားသည္။

ဗီယက္နမ္ယခင္ကေယာက်ာ္ေလးမ်ားအေပၚအေလးထားေသာအၿမင္ၾကီးစိုးမႈအလြန္ရိွသည္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အဆင္႔အတန္းနိမ္႔က်ၿပီးေက်ာင္းမတက္နိုင္၊ အလုပ္ၾကမ္းနွင္႔အိမ္ ကိုေစာင္႔ေရွာက္၍ပင္ပန္းေသာအိမ္မႈကိစၥအားလံုးကိုလုပ္ကိုင္ရသည္။ ဗီယက္နမ္အမ်ိဳး သမီးအစည္းအရံုးတည္ေထာင္ၿပီးေနာက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားလြတ္ေၿမာက္လာၿပီးတန္းတူညီမွ် အခြင္႔အေရးရရိွၿပီးလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွအသိအမွတ္ၿပ ုခံရသည္။ထို႔ေၾကာင္႔က်မတို႔ဗီယက္နမ္ ညီအမမ်ားက10လ20ရက္သည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားရွင္သန္ထေၿမာက္လာသည္႔ေန႔ၿဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။!

ဗီယက္နမ္အမ်ိဳးသမီးေန႔သည္ဗီယက္နမ္အမ်ိဳးသားမ်ားၿပ ုမူသည္႔အခြင္႔အလမ္းေကာင္း တစ္ခုၿဖစ္သည္၊ထိုေန႔တြင္ဗီယက္နမ္မိန္းကေလးမ်ားသည္မင္းသမီးေလးမ်ားကဲ႔သို႔ေနထိုင္ ၿပီး ခ်စ္သူမ်ားနွင္းဆီပန္းနွင္႔လက္ေဆာင္ေပးရံုသာမကခင္ပြန္းနွင္႔သားမ်ားလည္းပန္းမ်ား၊ လက္ေဆာင္မ်ားေပးသည္႔အၿပင္ခ်က္ၿပ ုတ္၊ၾကမ္းတိုက္၊အဝတ္ေလွ်ာ္ၿခင္း….တို႔ကိုလည္း ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးသည္၊ အကယ္၍အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ထိုေန႔ကိုလ်စ္လ်ဴရႈပါကသူ႔မ်က္နွာ လွမည္မဟုတ္ပါ။!

က်မထိုင္ဝမ္လာတာနွစ္20နီးပါးရိွၿပီဆိုေတာ႔ဗီယက္နမ္အမ်ိဳးသမီးေန႔မရခဲ႔တာနွစ္20ရိွ တာအရမ္းလြမ္းမိပါတယ္!ခင္ပြန္းကဗီယက္နမ္ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္းပိုမိုေလ႔လာသင္ယူ နုိင္မယ္လုိ႔ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္၊ တစ္နွစ္မွာေတာ႔ရင္ထဲေပၚလာတဲ႔ခ်ိန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို ေထာက္ထားစာနာေလးစားေၾကာင္းလည္းက်မကိုေဖာ္ၿပပါ!ဒီလိုစဥ္းစားလိုက္ၿခင္းကက်မ ကိုေပ်ာ္ရႊင္ေစတယ္၊ တကယ္ၿဖစ္လာရင္ငါလႈပ္ရွားစြာမ်က္ရည္က်မိမွာပါ၊ ေမွ်ာ္လင္႔ပါ၊ လူ႔ ဘဝမွာအလွဆံုးအိမ္မက္ရိွပါတယ္!